Pomoc w likwidacji spółki z o.o. formalności

Proces likwidacji spółki podzielony jest na odpowiednie etapy, które należy wykonywać zgodnie z kolejnością.

1. Otwarcie likwidacji - w przypadku otwarcia likwidacji do formalności można zaliczyć przeprowadzenie zgromadzenia wspólników i podjęcie odpowiedniej uchwały.
Podczas otwarcia likwidacji należy dokonać odpowiednich zmian formularzy spółki, a także informacji internetowych spółki.

2. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji - sporządzony przez likwidatorów bilans musi zostać złożony do Zgromadzenia wspólników w celu zatwierdzenia.
Dodatkowo do bilansu należy dołożyć wszystkie składniki aktywów według ich wartości nabywczej

3. Złożenie uchwały o rozwiązaniu spółki oraz innych dokumentów do sądu rejestrowego-formularz wniosku w sprawie zmiany wpisu w KRS. Do wniosku trzeba dołączyć załączniki odpowiednich dokumentów.
Ważne, aby uchwałę do sądu rejestrowego złożyć w ciągu 7 dni od od jej podjęcia. Wymogiem jest także uiszczenie opłat do sądu rejestrowego.

4. Uregulowanie należności- zaspokojenie i zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli.

5. Złożenie sprawozdania likwidacyjnego oraz wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.