Pomoc w wyrobieniu Karty Polaka

Dla kogo usługa „pomoc w wyrobieniu Karty Polaka” może okazać się pomocna?

Karta Polaka stanowi dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że ten dokument nie jest równoznaczny z posiadaniem obywatelstwa polskiego.

Karta Polaka jest dokumentem ważnym przez 10 lat od dnia jej przyznania. Oczywiście ważność może zostać przedłużona pod warunkiem złożenia wniosku we właściwym terminie.

Osoba posiadająca Kartę Polaka uprawniona jest m.in. do:
- podjęcia pracy w Polsce bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
- odbywania studiów oraz innych form kształcenia
- korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
- korzystania z ulg przejazdowych
- bezpłatnych wejść do muzeów

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc dla osób, które ubiegają się o Kartę Polaka. W imieniu klienta przygotujemy i złożymy odpowiedni wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego przynależność do Narodu Polskiego.