Prosta spółka akcyjna a ZUS

Prosta spółka akcyjna to nowy podmiot gospodarczy. Łączy ona w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. To połączenie ma być znacznie korzystniejszą opcją dla młodych przedsiębiorców i startupów.

Jednak należy zastanowić się nad zależnością- prosta spółka akcyjna a ZUS. Mianowicie sytuacja składek zdrowotnych wygląda zupełnie inaczej niż w dotychczas nam znanych rozwiązaniach.

Prosta spółka akcyjna nie nakłada obowiązku płacenia składek ZUS na akcjonariuszy. Nie jest istotna ich ilość wspólników, którzy tworzą spółkę. Każdy akcjonariusz w P.S.A. zwolniony jest z tego obowiązku. Natomiast należy pamiętać, że w sytuacji, gdy jeden z akcjonariuszy jako wkład wniesie świadczenie jakiejś usługi lub pracy, jest on przez prawo traktowany jako osoba, która prowadzi działalność pozarolniczą. Może to wystąpić na przykład wtedy, gdy dany wspólnik zatrudniony zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej w spółce. Wtedy taki akcjonariusz musi opłacać wszystkie składki ZUS.