Prowadzenie pełnej księgowości firmy

Księgi rachunkowe zapewniają przejrzysty oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Prowadzenie pełnej księgowości firmy to obowiązek:

- osób fizycznych
- spółek cywilnych osób fizycznych
- spółek jawnych osób fizycznych
- spółek partnerskich
u których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Do prowadzenia pełnej księgowości bez względu na wartość przychodów zobowiązane są również m.in.:

- spółki z o.o.,
- spółki akcyjne,
- proste spółki akcyjne.

Ten sposób ewidencji księgowej często zobowiązuje przedsiębiorców do skorzystania z kompleksowej obsługi biura rachunkowego, które w sprawny i bezpieczny sposób dokona wszelkich wymaganych ewidencji.

Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie pełnej księgowości online umożliwiającej wgląd do dokumentacji firmy oraz kontrolę sytuacji finansowej podmiotu. Zapraszamy do powierzenia nam obsługi księgowej firmy.