PSA pełna księgowość

PSA, czyli prosta spółka akcyjna, to zupełnie nowy rodzaj spółki prawa handlowego. Jej uproszczone zasady funkcjonowania na rynku wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród osób, które planują przeprowadzić rejestrację prostej spółki akcyjnej.

PSA pełna księgowość – na co warto zwrócić uwagę?

Ten rodzaj spółki podlega opodatkowaniu jak każdy podmiot działający w obrocie prawnym. Forma opodatkowania uzależniona jest od branży w jakiej działać będzie podmiot.

Ewidencja operacji gospodarczych w prostej spółce akcyjnej ma przedstawiać szczegółowo sytuację finansową podmiotu oraz podejmowane działania. Ten sposób prowadzenia księgowości zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Warto zaznaczyć, że prosta spółka akcyjna nie ma wyboru sposobu ewidencji księgowej.

Z pomocą naszego biura rachunkowego PSA pełna księgowość będzie prowadzona w sposób usprawniający funkcjonowanie firmy na rynku. Oferujemy bezpieczną pomoc dla przedsiębiorców z całej Polski.