Rachunkowość uproszczona

Rachunkowość uproszczona nie jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców. Mogą z niej skorzystać tylko osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro. Podmioty te mogą prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów do momentu przekroczenia wyżej wymienionego limitu.

Do form uproszczonej księgowości możemy zaliczyć kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ten rodzaj księgowości jest mało kosztowny, ponieważ przedsiębiorca może prowadzić ją samodzielnie. Pozwala monitorować bieżące zdarzenia gospodarcze mające miejsce w firmie.

Do wad jakie niesie ze sobą rachunkowość uproszczona z pewnością możemy zaliczyć to, że jest dostępna tylko dla wybranych podmiotów gospodarczych. Uniemożliwia dokonywanie szerszych analiz ekonomicznych.