Rachunkowość w pigułce

Rachunkowość jest to sztuka pomiaru stanowiąca pewnego rodzaju ewidencje gospodarczą zjawisk i procesów, a także sytuacji majątkowej w danym przedsiębiorstwie. Przedmiotem badań są procesy jakie zachodzą w podmiotach i spółkach, a także posiadane przez nie zasoby biorące bezpośredni udział w tych zdarzeniach. Nie da się jednoznacznie określić pojęcia rachunkowość w pigułce, ponieważ wpływ mają na nią bezpośrednio wiele czynników związanych z samą formą prawną firmy, jak i jej strukturą wewnętrzną.

Od spraw rachunkowych oraz księgowych danego przedsiębiorstwa odpowiedzialna jest księgowa. Zatrudniony pracownik w firmie zajmuje się wszystkim, co związane jest ze środkami finansowymi, dochodami, kosztami oraz majątkiem spółki. Do najważniejszych zadań zaliczyć można prowadzenie ksiąg, obliczanie podatków, sporządzanie sprawozdań i deklaracji, a także stały kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.

Aby znaleźć kompetentną i rzetelną osobę, która zajmie się księgowością Twojej firmy polecamy naszych specjalistów. Jako biuro rachunkowe od lat świadczymy usługi oraz obsługę księgową dla każdego rodzaju podmiotu.