Sporządzanie deklaracji VAT i VAT UE

Każdy właściciel jednostki gospodarczej zdaje sobie sprawę, że w momencie sprzedaży towarów lub usług zobowiązany jest do zgłoszenia siebie do urzędu skarbowego w celu uzyskania pozwolenia na dokonywanie transakcji. Po złożeniu wniosku i rozpatrzeniu może otrzymać tytuł czynnego podatnika VAT.

Po wejściu do Unii Europejskiej przedsiębiorcy mogą rozpocząć prowadzenie wymiany handlowej z kontrahentami zagranicznymi, pod warunkiem, że obowiązkowo dokonywać będą rozliczeń tytułem VAT-UE.
Podatek na tej podstawie polega na obliczaniu należności przez nabywcę w miejscu, w którym posiada siedzibę.

Czynni podatnicy podatku od towaru i usług zobowiązani są dodatkowo uzyskać wpis do VAT UE przed dokonaniem pierwszej transakcji, która dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towarów.

Sporządzanie deklaracji VAT i VAT UE następuje na podstawie deklaracji VAT-8 składanej do urzędu do 25 dnia każdego miesiąca po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła czynność w formie sprzedaży lub dostawy.

Naczelnik urzędu skarbowego ma możliwość wykreślenia podatnika z rejestru, jeżeli w ciągu 3 miesięcy lub kwartału w deklaracjach nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów, a także jeżeli nie składał informacji podsumowujących pomimo istnienia takiego obowiązku.