Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

Do 3 miesięcy po dniu bilansowym każdy przedsiębiorca, który opiera swoją księgowość na księgach rachunkowych zobowiązany jest do złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie musi być w odpowiedniej formie, a od roku 2019 jest to forma elektroniczna. E-sprawozdania tworzy się w sposób jaki narzuca Ministerstwo Finansów.

Przede wszystkim, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jest czasochłonne i musi zawierać:
- WPROWADZENIE
- BILANS
- PRZEGLĄD EKONOMICZNY FIRMY
- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

E-sprawozdanie muszą znajdować się w jednym pliku z wszelkimi innymi załącznikami i odnośnikami.

Sprawozdanie podpisuje kierownik jednostki oraz osoba zajmująca się prowadzeniem księgowości. W przypadku, gdy jednostka posiada więcej niż jednego kierownika, każdy z nich musi podpisać gotowe sprawozdanie finansowe, które ma zostać wysłane do Szefa KAS.

Podpis składa się w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Jeśli chcesz skorzystać z usługi sporządzania sprawozdania finansowego to oczywiście jest taka możliwość. Wystarczy zgłosić się do doświadczonego biura rachunkowego.