Sprawozdanie finansowe spółka z oo 2022 pomoc

Do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane są jednostki prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość. Odpowiednio sporządzone sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje w ujęciu finansowym o rocznej działalności przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy.

Kto ponosi odpowiedzialność? Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego i złożenie go w Repozytorium Dokumentów Finansowych spoczywa na kierowniku jednostki, czyli np. członkach zarządu, wspólnikach prowadzących sprawy spółki, likwidatorach.

Sprawozdanie finansowe zawiera:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- informację dodatkową zawierającą objaśnienia do dokumentu finansowego.

Sprawozdanie finansowe spółka z oo 2022 pomoc to nasza usługa, której celem jest pomoc przedsiębiorcom w dopełnieniu tego obowiązku.

Oferujemy solidne wsparcie dla osób, które nie chcą samodzielnie zajmować się sprawozdaniem finansowym.

Profesjonalna usługa - sprawozdanie finansowe spółka z oo 2022 pomoc.