Sprawozdanie finansowe za 2021 do kiedy?

Sprawozdanie finansowe za 2021 do kiedy? W jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 roku? Co grozi za niewykonanie tego obowiązku?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem przedstawiającym najważniejsze informacje związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa w formie zestawień liczbowych. Dokument sporządzany jest w oparciu o dane roku podatkowego oraz według dnia bilansowego w danej jednostce gospodarczej.

Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązane są jednostki prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych.

Za niedopełnienie tego obowiązku grozi:
- kara grzywny dla kierownika jednostki
- wszczęcie postępowania przymuszającego
- kara ograniczenia wolności
- rozwiązanie spółki i usunięcie jej z KRS
- ustanowienie kuratora dla jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2021 do kiedy?

Z racji przesunięcia terminów sprawozdawczych, obecnie sprawozdanie finansowe za 2021 roku należy złożyć do 17 października (15.10 to sobota).

Oferujemy pomoc w dopełnieniu tego obowiązku.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.