biuro podatkowe

Jak przygotować JPK

Jednolity Plik Kontrolny stanowi zbiór danych finansowych tj. ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, wszelkie faktury, wyciągi bankowe oraz księgi przychodów i rozchodów. Przygotowuje się go na podstawie specjalnego oprogramowania w odpowiednim formacie XML, który powoduje ustandaryzowanie tych danych, dzięki czemu możliwa jest ich szybka kontrola. Wprowadzenie JPK spowodowało jednak także znacznie skrócenie procesu przekazywania informacji do urzędu skarbowego.

Wyróżniamy siedem podstawowych struktur JPK:

Obowiązek wysyłania JPK

Jednolity Plik Kontrolny stanowią księgi rachunkowe oraz dokumenty księgowe prowadzone w odpowiednim programie komputerowym. Urząd Skarbowy wymaga bowiem przekazania tych danych w odpowiednim formacie. Podatnik ma za zadanie przechowywać te dane aż do chwili ich przekazania.
Celem wprowadzenia tej struktury jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej skuteczności. Pozwala ona bowiem na szybkie lokalizowanie tak zwanych “pustych faktur”.

Strony