biuro podatkowe

Rachunek zysków i strat

Dokumentacji w przedsiębiorstwach jest wiele. Każdy z jej rodzajów ma jednak inną ważność. Weźmy chociażby przykład sprawozdania finansowego i faktury zakupu. Faktura zakupu będzie przechowywana znacznie krócej, niż sprawozdanie finansowe i posłuży do zaksięgowania operacji w księdze rachunkowej. Natomiast sprawozdanie będzie przechowywane wieczyście, odgrywając w firmie bardzo ważną rolę, nie tylko księgową.

Rachunek zysków i strat

Dokumentacji w przedsiębiorstwach jest wiele. Każdy z jej rodzajów ma jednak inną ważność. Weźmy chociażby przykład sprawozdania finansowego i faktury zakupu. Faktura zakupu będzie przechowywana znacznie krócej, niż sprawozdanie finansowe i posłuży do zaksięgowania operacji w księdze rachunkowej. Natomiast sprawozdanie będzie przechowywane wieczyście, odgrywając w firmie bardzo ważną rolę, nie tylko księgową.

Strony