biuro podatkowe

Rozliczanie CIT 2016

Już od początku stycznia 2016 roku obowiązywać będą nowe formularze w podatku dochodowym od osób prawnych, m.in.: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z. Nowe wzory formularzy będą zastosowane do osiągniętych dochodów od dnia 1 stycznia 2015 roku. Regulacja ta nie będzie stosowana do deklaracji, zeznań, oświadczeń oraz informacji podatkowych złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na formularzach dotychczasowych.

Strony