biuro rachunkowe Kraków

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Podmioty gospodarcze, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jawne, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązane są na koniec roku przeprowadzić ewidencję podsumowującą rok obrotowy firmy.

Obsługa rachunkowa spółki w Krakowie

Coraz częściej można spotkać się z tym, że osoby myślące o założeniu własnej działalności gospodarczej, przechodzą do zrealizowania swoich celów, a nie kończą na mówieniu, planowaniu, itp.. Jest to bardzo dobry znak, gdyż oznaczać to będzie nic innego, jak to, że polska gospodarka zaczyna nabierać rozpędu.

Strony