biuro rachunkowe Kraków

Modyfikacja zakładowego planu kont

Obowiązek prowadzenia oraz sporządzania zakładowego planu kont posiadają: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz każdy podmiot, który zobowiązany jest do prowadzenia księgowości pełnej (roczny przychód jest większy od 1 200 000 EURO), bowiem modyfikacja zakładowego planu kont wchodzi w skład zadań tej księgowości. Plan kont jest częścią składową systemu rachunkowości. Składa się on z księgi głównej i kont pomocniczych.

Księgowość dla firm w Małopolsce

Prowadzenie księgowości nie należy do łatwych zadań. Wiele kłopotów sprawia częstotliwość z jaką ewidencjonowane muszą być zdarzenia gospodarcze. Niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo działa na większą lub mniejszą skalę, zobligowane jest do rozliczania zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Księgowość dla firm w Małopolsce szczególnie kierowana jest do przedsiębiorców nie radzących sobie z samodzielnym księgowaniem.

Strony