biuro rachunkowe księgowość

Deklaracja JPK_V7

Deklaracja JPK_V7 to nowa forma rozliczenia się z organami podatkowym, która będzie stosowania przez podatników VAT w odniesieniu do transakcji realizowanych od 1 października 2020 roku.

Nowa struktura pliku JPK została wprowadzona Ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Biuro rachunkowe oferujące KPiR

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów to jedna z form ewidencji księgowej działalności. Dotyczy ona działalności jednoosobowych oraz spółek, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nich przychody ze sprzedaży netto nie przekraczały 2 000 000 euro.KPiR jest ewidencją przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone rozchody, a więc w księdze umieszczać trzeba dokonaną sprzedaż i towarzyszące temu koszty.

Strony