biuro rachunkowe księgowość

Biuro rachunkowe oferujące KPiR

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów to jedna z form ewidencji księgowej działalności. Dotyczy ona działalności jednoosobowych oraz spółek, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nich przychody ze sprzedaży netto nie przekraczały 2 000 000 euro.KPiR jest ewidencją przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone rozchody, a więc w księdze umieszczać trzeba dokonaną sprzedaż i towarzyszące temu koszty.

Czym jest uproszczona księgowość

Podczas rejestrowania działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do podania odpowiedniej formy prowadzenia księgowości. Według prawa polskiego rozróżnia się księgowość uproszczoną i pełną. Z małej rachunkowości korzystać mogą osoby fizyczne, spółki cywilne spółki jawne oraz partnerskie osób fizycznych, a także spółdzielnie socjalne. Warunkiem koniecznym do prowadzenia uproszczonej księgowości jest limit przychodów i operacji finansowych w kwocie 2 milionów euro. Jeżeli warunek ten został spełniony, to firma będzie ewidencjonować przychody i rozchody za pomocą KPiR.

Strony