biuro rachunkowe księgowość

Czym jest uproszczona księgowość

Podczas rejestrowania działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do podania odpowiedniej formy prowadzenia księgowości. Według prawa polskiego rozróżnia się księgowość uproszczoną i pełną. Z małej rachunkowości korzystać mogą osoby fizyczne, spółki cywilne spółki jawne oraz partnerskie osób fizycznych, a także spółdzielnie socjalne. Warunkiem koniecznym do prowadzenia uproszczonej księgowości jest limit przychodów i operacji finansowych w kwocie 2 milionów euro. Jeżeli warunek ten został spełniony, to firma będzie ewidencjonować przychody i rozchody za pomocą KPiR.

Księgowość online dla spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z racji tego, że jest spółką kapitałową, niezależnie od formy obrotu ma obowiązek prowadzenia księgowości w formie pełnej. Ta forma prawna jest jedną z najpopularniejszych wśród osób decydujących się na otworzenie własnego biznesu.

W jaki sposób prowadzić księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Istnieją dwa sposoby:

- prowadzenie księgowości w sposób tradycyjny
- księgowość online dla spółki z o.o.

Strony