biuro rachunkowe księgowość

Nowy Ład zmiany w składce zdrowotnej

Program Nowy Ład wprowadza wiele zmian podatkowych, a główną z nich i dość niekorzystną dla przedsiębiorców jest zmiana w sferze podatków i opłat firmowych.

Nowy Ład zmiany w składce zdrowotnej - zmieni się sposób obliczania i wysokość składki zdrowotnej, w każdej formie podatkowej będzie ona różna. Przedsiębiorcy stracą możliwość odliczania części składki od podatku. Zmieniony zostanie także termin płatności składek ZUS – zostanie wydłużony do 20. dnia następnego miesiąca.

Firmy będą zobowiązane do sporządzania i wysyłania deklaracji DRA do ZUS co miesiąc.

Wysokość składki zdrowotnej w podatku liniowym

Wysokość składki zdrowotnej w podatku liniowym od stycznia 2022 roku zostaje zmieniona przez program Polski Ład. Przedsiębiorca, który jako formę rozliczania wybrał „podatek liniowy” będzie zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej w wysokości 4,9% zależnej od uzyskiwanego miesięcznego dochodu. Minimalna wysokość składki zdrowotnej wyniesie jednak 270,90zł dla dochodu do kwoty 5510zł. Powyżej tej kwoty dochodu składka zdrowotna będzie wyliczana procentowo i może być w każdym miesiącu inna.

Strony