biuro rachunkowe

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą mają obowiązek bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy zależy natomiast od formy opodatkowania, jaką przedsiębiorca wybrał.

Strony