doradztwo księgowe

Przechowywanie dokumentacji płacowej

Do jednych z głównych, a zarazem najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy należy przechowywanie dokumentacji płacowej.
Dokument płacowy to każde poświadczenie powiązane z zatrudnieniem oraz rozwojem pracy naszych pracowników.
Wszystkie te akta, według przepisów emerytalno-rentalnych, muszą być przechowywane i archiwizowane przez okres pięćdziesięciu lat.
Zasadniczym powodem, przez który zakład pracy, musi gromadzić daną kartotekę przez aż tak przewlekły czas jest fakt, że na podstawie owych informacji ustalana jest emerytura bądź renta danej jednostki.

Strony