doradztwo księgowe

Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne

Przedsiębiorcy zatrudniają w swoich firmach pracowników. Konieczne jest z tego tytułu wykonanie wielu formalności. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest obliczenie i wypłacenie wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy. Innym elementem rozliczenia kadry pracowniczej jest obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, które odprowadzane są w przypadku umów o pracę. Bardzo często przedsiębiorcy narzekają, że wszystkie obciążenia jakie wynikają z zatrudnienia pracowników, są dla firmy bardzo duże.

Strony