doradztwo księgowe

Przygotowanie wyciągów płacowych

Przygotowanie wyciągów płacowych to jeden z obowiązków przedsiębiorcy, który wynika z zatrudnienia w firmie pracowników oraz konieczności wypłacenia im za wykonywaną pracę wynagrodzenia. Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą rozszerzonych rozmiarów i ma do wykonania wiele zdań, dział kadr i płac zostaje powierzony do prowadzenia specjalnej grupie pracowników. W związku z zatrudnieniem w firmie kadry pracowniczej pojawia się wiele nowych zadań, które należy wykonać w odpowiednich terminach.

Bilans spółki akcyjnej

Prowadząc własną działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej należy pamiętać, że aby podsumować dany rok obrotowy trzeba sporządzić bilans spółki akcyjnej.

Bilans jest to systematyczne zatwierdzenie aktywów, czyli zasobów majątkowych i źródeł pochodzenia- pasywów, sporządzenie w ujęciu wartościowym na określony dzień i czas. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, czyli na koniec roku obrotowego. Jest to zamknięcie poprzedniego okresu i równocześnie otwarcie nowego roku obrotowego

Strony