doradztwo księgowe

Dekretacja dowodu księgowego

Dekretacja dowodu księgowego to proces, który polega na sprawdzeniu dowodu księgowego oraz zakwalifikowania go do ujęcia w księgach rachunkowych. Podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest do wskazania miejsca księgowania operacji gospodarczej, która potwierdzona jest dowodem oraz sposobu przeprowadzenia księgowania. Bardzo ważne jest wskazanie kont księgowych, na których dowód księgowych powinien zostać zaksięgowany zgodnie z planem konta jakie został ustalony w firmie.

Obsługa księgowa firm w Krakowie

Obsługa księgowa firm w Krakowie to usługa proponowana przez biura rachunkowe przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Krakowa. Dział księgowości najczęściej sprawia podmiotom gospodarczym trudności z uwagi na szeroki zakres zagadnień, które obejmuje oraz szereg regulacji prawnych w ramach, których należy działać. Przedsiębiorcy więc korzystają z pomocy wyspecjalizowanych jednostek, które zajmują się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Strony