doradztwo księgowe

Tworzenie zakładowego planu kont

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostki do posiadania dokumentacji, która określać będzie przyjęte przez jednostkę rozwiązania określane mianem polityki rachunkowości. Jest to bardzo ważne, ponieważ jedna z zasad rachunkowości, mówi o stosowaniu przez jednostkę w sposób ciągły wybranych rozwiązań, aby udostępnianie przez jednostkę dane miały wartość porównawczą.

Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania to decyzja przed, którą staje każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność. Zazwyczaj w pierwszym miesiącu nowego roku jednostka ma możliwość wybrać formę opodatkowania. Polskie prawo daje podmiotom gospodarczym kilka opcji spośród, których mogą wybrać tę, która będzie najbardziej odpowiednia i której wymagania będą w stanie spełnić.

Strony