doradztwo podatkowe

Sporządzanie korekty deklaracji podatkowych

Deklaracja podatkowa jest formą obligatoryjnego przekazywania informacji dla celów podatkowych. Wyróżnia się kilka jej rodzajów, które dotyczą wielu kwestii. Są bowiem deklaracje związane z podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz od środków transportu.

Strony