jak sporządzić sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe spółka z oo 2022 pomoc

Do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane są jednostki prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość. Odpowiednio sporządzone sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje w ujęciu finansowym o rocznej działalności przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy.

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

Do 3 miesięcy po dniu bilansowym każdy przedsiębiorca, który opiera swoją księgowość na księgach rachunkowych zobowiązany jest do złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie musi być w odpowiedniej formie, a od roku 2019 jest to forma elektroniczna. E-sprawozdania tworzy się w sposób jaki narzuca Ministerstwo Finansów.

Przede wszystkim, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jest czasochłonne i musi zawierać:
- WPROWADZENIE
- BILANS
- PRZEGLĄD EKONOMICZNY FIRMY
- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Strony