jak zlikwidować spółkę

Pomoc w likwidacji spółki z o.o. formalności

Proces likwidacji spółki podzielony jest na odpowiednie etapy, które należy wykonywać zgodnie z kolejnością.

1. Otwarcie likwidacji - w przypadku otwarcia likwidacji do formalności można zaliczyć przeprowadzenie zgromadzenia wspólników i podjęcie odpowiedniej uchwały.
Podczas otwarcia likwidacji należy dokonać odpowiednich zmian formularzy spółki, a także informacji internetowych spółki.

Strony