kadry i płace

Kadry i płace

Prowadzenie swojej firmy, a co się z tym wiąże zatrudnianie pracowników, zmusza do ewidencjonowania ich pracy.
Dokumentacja kadrowo-płacowa stanowi podstawę do naliczania w przyszłości takich świadczeń jak renty i emerytury.
Bardzo istotne jest, aby dane akta prowadzone były w sposób rzetelny, chodzi tutaj przede wszystkim o terminowość, czytelność, a także autentyczność.

Strony