Karta Polaka

Pomoc w wyrobieniu Karty Polaka

Dla kogo usługa „pomoc w wyrobieniu Karty Polaka” może okazać się pomocna?

Karta Polaka stanowi dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że ten dokument nie jest równoznaczny z posiadaniem obywatelstwa polskiego.

Karta Polaka jest dokumentem ważnym przez 10 lat od dnia jej przyznania. Oczywiście ważność może zostać przedłużona pod warunkiem złożenia wniosku we właściwym terminie.

Strony