księgowanie firm

Koszt prowadzenia księgowości pełnej

Nierzadkim zjawiskiem jest to, że przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia księgowości pełnej obawiają się, że nie poradzą sobie z ewidencją wszystkich zdarzeń gospodarczych. Zastanawiają się, czy nie ma jakiegoś sposobu, by mogli prowadzić księgowość w sposób uproszczony. Jednak Ustawa o Rachunkowości jasno określa, które podmioty zobligowane są do prowadzenia księgowości w formie pełnej i nie ma odstępstw od tej reguły.

Strony