księgowość w małopolsce

Doradztwo w zakresie prowadzenia spółki z o.o.

Doradztwo w zakresie prowadzenia spółki z o.o. stanowi bardzo istotną kwestię, zwłaszcza dla przedsiębiorcy, który dopiero rozpoczął swoją działalność.

Kierowanie spółką wiąże się z koniecznością poprowadzenia jej księgowości. O ile spółki cywilne i partnerskie posiadają możliwość rozliczania się na podstawie księgowości uproszczonej, tak spółki jawna, komandytowo-akcyjna oraz komandytowa zobowiązane są do prowadzenia księgowości pełnej, a więc znacznie bardziej zaawansowanej.

Wynik finansowy firmy

Wynik finansowy jest różnicą pomiędzy przychodami, a kosztami ich uzyskania obliczony dla określonego podmiotu gospodarczego w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy nazywany jest zyskiem, a ujemny stratą. Wynik finansowy podzielony przez wartość przychodu, aktywów lub zaangażowanego kapitału nazywamy rentownością.

Wynik finansowy firmy:

Strony