księgowość w spółce

Jak przygotować JPK

Jednolity Plik Kontrolny stanowi zbiór danych finansowych tj. ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, wszelkie faktury, wyciągi bankowe oraz księgi przychodów i rozchodów. Przygotowuje się go na podstawie specjalnego oprogramowania w odpowiednim formacie XML, który powoduje ustandaryzowanie tych danych, dzięki czemu możliwa jest ich szybka kontrola. Wprowadzenie JPK spowodowało jednak także znacznie skrócenie procesu przekazywania informacji do urzędu skarbowego.

Wyróżniamy siedem podstawowych struktur JPK:

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych finansowych przedsiębiorstwa opracowanym za pomocą specjalnego programu w formacie XML. Dzięki standaryzacji tych danych możliwa jest ich szybka kontrola, co pozwala na uszczelnienie VAT. Niezwykle proste stało się bowiem wykrywanie “pustych faktur”.
W 2018 roku do grona małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zobowiązanych już teraz do składania JPK dołączą również mikroprzedsiębiorcy. Całkowicie zakończy to erę papierowych deklaracji.

Strony