księgowość w spółce

Zasady rachunkowości

Tworząc politykę rachunkowości w firmie, należy pamiętać o podstawowych zasadach rachunkowości, które usankcjonowane są przepisami prawa. Zasady rachunkowości to zbiór obowiązujących reguł, norm i procedur, które stosowane są dla dostarczenia informacji o sytuacji majątkowej firmy, jej działalności gospodarczej oraz osiąganych wynikach finansowych w sposób pełny, jasny, użyteczny i rzetelny.

Księgowość małych firm

Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa jest ewidencjonowanie swoich operacji gospodarczych. Przedsiębiorcy prowadzący niewielkie biznesy bardzo często decydują się na samodzielne wykonywanie wszelkich rozliczeń. Co prawda uproszczona forma księgowości daje im taką możliwość, jednak warto dokładnie przeanalizować słuszność tej decyzji.

Strony