księgowość w spółce

Księgowość

Księgowość jest podstawowym elementem składowym w rachunkowości, stanowiąc jej część rejestracyjną. Księgowość polega na ewidencjonowaniu wszystkich zaistniałych w przedsiębiorstwie zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym i ilościowym. Zdarzenia te muszą zostać odpowiednio udokumentowane, gdyż powodują zmiany w majątku jednostki gospodarczej i źródłach jego pochodzenia.

Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Prowadzenie własnego biznesu nie kończy się na rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym, to przede wszystkim bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zaistniałych w związku z transakcjami kupna - sprzedaży. Jednym z obowiązków każdej firmy jest dokonywanie poprawnych zapisów księgowych oraz stała kontrola finansowa jednostki.

Strony