księgowość w spółkach

Prowadzenie KPiR

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne i partnerskie, których przychody nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro.

KPiR powinien zostać założony na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej bądź na 1. stycznia danego roku kalendarzowego. O założeniu księgi należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Prowadzenie pełnej księgowości firmy

Księgi rachunkowe zapewniają przejrzysty oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Prowadzenie pełnej księgowości firmy to obowiązek:

- osób fizycznych
- spółek cywilnych osób fizycznych
- spółek jawnych osób fizycznych
- spółek partnerskich
u których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Do prowadzenia pełnej księgowości bez względu na wartość przychodów zobowiązane są również m.in.:

Strony