księgowość w spółkach

Sporządzanie sprawozdania finansowego 2022

Zakończenie roku obrotowego w wielu firmach pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wszystkie jednostki gospodarcze, które prowadzą tzw. pełną księgowość zobowiązane są do przygotowania i złożenia do urzędu – KRS i KAS, sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe daje obraz na sytuację finansową, majątkową i dochodową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu.

Nowy Ład zmiany w składce zdrowotnej

Program Nowy Ład wprowadza wiele zmian podatkowych, a główną z nich i dość niekorzystną dla przedsiębiorców jest zmiana w sferze podatków i opłat firmowych.

Nowy Ład zmiany w składce zdrowotnej - zmieni się sposób obliczania i wysokość składki zdrowotnej, w każdej formie podatkowej będzie ona różna. Przedsiębiorcy stracą możliwość odliczania części składki od podatku. Zmieniony zostanie także termin płatności składek ZUS – zostanie wydłużony do 20. dnia następnego miesiąca.

Firmy będą zobowiązane do sporządzania i wysyłania deklaracji DRA do ZUS co miesiąc.

Strony