księgowość w spółkach

Deklaracja JPK_V7

Deklaracja JPK_V7 to nowa forma rozliczenia się z organami podatkowym, która będzie stosowania przez podatników VAT w odniesieniu do transakcji realizowanych od 1 października 2020 roku.

Nowa struktura pliku JPK została wprowadzona Ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Czym jest uproszczona księgowość

Podczas rejestrowania działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do podania odpowiedniej formy prowadzenia księgowości. Według prawa polskiego rozróżnia się księgowość uproszczoną i pełną. Z małej rachunkowości korzystać mogą osoby fizyczne, spółki cywilne spółki jawne oraz partnerskie osób fizycznych, a także spółdzielnie socjalne. Warunkiem koniecznym do prowadzenia uproszczonej księgowości jest limit przychodów i operacji finansowych w kwocie 2 milionów euro. Jeżeli warunek ten został spełniony, to firma będzie ewidencjonować przychody i rozchody za pomocą KPiR.

Strony