księgowość

PSA pełna księgowość

PSA, czyli prosta spółka akcyjna, to zupełnie nowy rodzaj spółki prawa handlowego. Jej uproszczone zasady funkcjonowania na rynku wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród osób, które planują przeprowadzić rejestrację prostej spółki akcyjnej.

PSA pełna księgowość – na co warto zwrócić uwagę?

Ten rodzaj spółki podlega opodatkowaniu jak każdy podmiot działający w obrocie prawnym. Forma opodatkowania uzależniona jest od branży w jakiej działać będzie podmiot.

Strony