księgowość Kraków

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego firmy. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat podsumowuje przychody i koszty przedsiębiorstwa, jak również pokazuje zdolność do generowania zysków i samofinansowania.

Faktura korygująca

Faktura jest jednym z najważniejszych, jak i najczęściej używanym dokumentem handlowym w Polsce. Ma ona formę tradycyjną oraz można ją sporządzić w programie. Faktury istnieją w wielu różnych formach. Są to m.in. sprzedaży, zakupu, korygujące, pro formy, małego podatnika, zaliczkowa, końcowa, VAT marża, uproszczona, itp. Czasem podczas jej wystawiania zdarzają się błędy. W takim przypadku wystawiona musi zostać faktura korygująca.

Strony