księgowość Kraków

Wypłata dywidendy w spółce z o.o.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo do otrzymania dywidendy z wypracowanego przez spółkę zysku po zakończeniu roku obrotowego. O wielkości dywidend decyduje uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników podejmowana nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Wypłata dywidendy w spółce z o.o. następuje właśnie po tym okresie.

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy prawnej, wiąże się z licznymi zobowiązaniami, a wywiązanie się z nich dla wielu przedsiębiorców stanowi kwestię bardzo problematyczną. Już samo założenie działalności, a idąc dalej prowadzenia aktywnego biznesu, pozyskanie Klientów oraz ich obsługa są czynnościami uciążliwymi, czasochłonnymi, a w przypadku przedsiębiorcy bez doświadczenia, niejednokrotnie przewyższające jego możliwości i umiejętności. Kłopotliwość potęguje dodatkowo obowiązek dokonywania księgowań wszystkich operacji gospodarczych.

Strony