księgowość Kraków

Księgowość uproszczona

Niejednokrotnie prowadzenie księgowości stwarza przedsiębiorcom spore utrudnienia. Księgowość może być bardzo rozbudowanym systemem, co sprawia kierownikom firm znacznie większe obowiązki. Jednak księgowość może być też prowadzona znacznie prościej pod warunkiem, że przedsiębiorstwo spełnia wszelkie wymogi prawne. Księgowość uproszczona prowadzona może być przez jednoosobowych przedsiębiorców, a także spółki jawne, cywilne oraz partnerskie. Nie mogą oni jednak przekroczyć limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeżeli tak się stanie również one muszą prowadzić pełną księgowość.

Księgowość

Księgowość jest podstawowym elementem składowym w rachunkowości, stanowiąc jej część rejestracyjną. Księgowość polega na ewidencjonowaniu wszystkich zaistniałych w przedsiębiorstwie zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym i ilościowym. Zdarzenia te muszą zostać odpowiednio udokumentowane, gdyż powodują zmiany w majątku jednostki gospodarczej i źródłach jego pochodzenia.

Strony