księgowość Kraków

Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Prowadzenie własnego biznesu nie kończy się na rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym, to przede wszystkim bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zaistniałych w związku z transakcjami kupna - sprzedaży. Jednym z obowiązków każdej firmy jest dokonywanie poprawnych zapisów księgowych oraz stała kontrola finansowa jednostki.

System podatkowy

System podatkowy to ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków. Obejmuje nie tylko przepisy prawne, ale również całą strukturę podmiotów, które pobierają podatki, płacą je oraz wyznaczają ich indywidualną wysokość w tym także warunki ich płatności.
Podatki stanowią podstawowe źródło finansowania zadań i potrzeb publicznych. Prawidłowe funkcjonowanie systemu podatkowego przesądza o realizacji zadań publicznych, rozwoju kraju oraz sytuacji obywateli.

Strony