księgowość Kraków

Kadry i płace w Krakowie

Kadry i płace w Krakowie to oferta naszego biura rachunkowego, która skierowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Zawarcie umów o pracę powoduje powstanie wielu obowiązków rozliczeniowych z tytułu wykonywanej pracy, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnej składki na podatek dochodowy. Wszystkie te obowiązki przedsiębiorców mogą być wykonywane samodzielnie lub cała obsługa działu kadr i płac może zostać powierzona wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.

Strony