księgowy

Rozliczanie podatku CIT

Rozliczanie podatku CIT należy wykonać po zakończeniu roku podatkowego. Zeznanie należy złożyć na właściwym urzędowym wzorze - CIT-8. W trakcie trwania roku podatkowego podatnicy zobowiązani są do obliczania i zapłaty zaliczek na podatek. Zaliczki są płacone miesięcznie lub kwartalnie.

Rozliczenie podatku CIT musi zostać dokonane w terminie określonym w ustawie, czyli do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który składne jest zeznanie.

Strony