obsługa księgowa firm

Kompleksowa księgowość dla średnich firm

Księgowość w średniej firmie

Zgodnie z tym co mówią przepisy, średnia firma to przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 250 pracowników, której obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 50 milionów euro. Nie da się jednoznacznie stwierdzić jak wygląda księgowość w średniej firmie. Jeśli spełnia ona odpowiedni warunki, istnieje możliwość prowadzenia ewidencji w ramach jednej z uproszczonych form. Po przekroczeniu limitu, pojawi się konieczność sporządzania ksiąg handlowych.

Skierowanie na badania lekarskie

Badania lekarskie jest obowiązkowym elementem zatrudnienia. Wynika to z przepisów BHP, które jasno określają w jaki sposób powinno dbać się o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Badania lekarskie możemy podzielić na:
- badania wstępne
- badania okresowe
- badania kontrolne.

Każdy z wyżej wymienionych rodzajów jest badaniem potrzebnym do zachowania zasad BHP w pracy, natomiast występuje na różnych jej etapach. Badanie wstępne robi się zanim podejmie się pracę, natomiast okresowe i kontrolne już w jej czasie.

Strony