obsługa księgowa firm

Sporządzanie sprawozdania finansowego 2022

Zakończenie roku obrotowego w wielu firmach pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wszystkie jednostki gospodarcze, które prowadzą tzw. pełną księgowość zobowiązane są do przygotowania i złożenia do urzędu – KRS i KAS, sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe daje obraz na sytuację finansową, majątkową i dochodową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu.

Strony