obsługa księgowa firm

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego

Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe z działalności spółki należy składać elektronicznie. Oznacza to, że dokument musi zostać opracowany w wymaganych formacie (XML), a następnie przekazany bezpośrednio do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć do 15 dni od momentu jego zatwierdzenia. W przypadku, gdy rok obrotowy w firmie pokrywa się z rokiem kalendarzowym dokument ten należy przesłać do urzędu najpóźniej 15 lipca.

Strony