obsługa księgowa

Księgowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa głównie związana jest z jednostkami sektora budżetowego. Dostarcza informacji z zakresu finansów związanych z wykonaniem poszczególnych budżetów, niezbędnych w procesach ich planowania, kontroli i analizy. Umożliwia pozyskanie informacji potrzebnych do ochrony i kontroli mienia publicznego oraz do rozliczania zarządzających tym mieniem z odpowiedzialności przed społeczeństwem.

Księgowość budżetowa stosuje:
- jednolity plan kont;
- jednakową klasyfikację budżetową;
- jednolite zasady tworzenia sprawozdań finansowych;

Strony