obsługa księgowa

Obowiązek wysyłania JPK

Jednolity Plik Kontrolny stanowią księgi rachunkowe oraz dokumenty księgowe prowadzone w odpowiednim programie komputerowym. Urząd Skarbowy wymaga bowiem przekazania tych danych w odpowiednim formacie. Podatnik ma za zadanie przechowywać te dane aż do chwili ich przekazania.
Celem wprowadzenia tej struktury jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej skuteczności. Pozwala ona bowiem na szybkie lokalizowanie tak zwanych “pustych faktur”.

Strony